svobodní zednáři,ilumináti další jim podobní(zapůjčeno viz:
svobodní zednáři,ilumináti další jim podobní
Vítejte v novodobém otroctví 21.století.
FEDEM počínaje a Goldman Sachem konče,jsou soukromé společnosti,vlastnící monopol
na tvorbu a distribuci peněz-národních měn.Celou rošádu řídí BIS-Bank of international setlements,což je centrální matka,všech západních bank
„Nedemokratické země“mají většinou nulový dluh.
Jejich emisní banky jsou totiž státní,výnosy z nich jdou státu!
Proto jsou„nepřáteli západní demokracie.
Státní dluh totiž slouží jako pojistka nadvlády,nad zadluženou zemí.
Představme si,že se občanům státu nějakým zázrakem rozsvítí v hlavách a zvolí si,v přímé volbě,do čela státu odpovědné lidi.
A oni začnou řešit věci ve prospěch občanů."Velký finančník" tím ztratí nadvládu nad státem.
Věřitel okamžitě vyzve k uhrazení dluhu.Okamžité uhrazení není možné,finančník využije svého vlivu v ostatních"demokrat.státech"a začnou různá embarga.
Pod taktovkou finančníků bude zlikvidována potravinová soběstačnost,zpracovatelské a výrobní podniky."Stát by vyhladověl"a občané by takovou vládu sami svrhli.
TO VŠE PLATILO...ALE
Island,dokázal,že to tak být nemusí!
Ukázal celému světu,že pokud se sjednotí lid,může být vše úplně jinak.
Úroky a dluhy jsou s námi již tisíce let.Není tajemstvím,že i ve starém Říme se císař klaněl před bankéři u kterých byl zadlužen.
Bankéři měli velký vliv i dávno před Římem.
Pokrevní linie těchto bankéřských rodin,které jsou dnes na vrcholu pyramidy,lze vystopovat až do starého Babylonu
Dluh je ze své podstaty nemorální,přesto je praktikován po tisíce let.Neexistuje totiž lepší nástroj kontroly než dluh. Zadlužený člověk,rodina,organizace,firma či stát se totiž nikdy nevzepřou svému bankéři,mají strach.
Strach je mocná čarodějka a obava o své ekonomické postavení ve společnosti společnosti je příliš velká než aby mohla z tohoto strachu vzniknout revolta.
Díky globalizaci a centralizaci světového monetárně-tržního systému v podstatě ekonomickým zotročováním celých národů.
OTÁZKOU JE..ZDA JIŽ NENÍ POZDĚ NA CESTU ZPĚT ??

Box Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pharetra varius quam sit amet vulputate.
Quisque mauris augue, molestie tincidunt condimentum vitae, gravida a libero. Aenean sit amet felis
dolor, in sagittis nisi. Sed ac orci quis tortor imperdiet venenatis. Duis elementum auctor accumsan.
Aliquam in felis sit amet augue.

Box Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pharetra varius quam sit amet vulputate.
Quisque mauris augue, molestie tincidunt condimentum vitae, gravida a libero. Aenean sit amet felis
dolor, in sagittis nisi. Sed ac orci quis tortor imperdiet venenatis. Duis elementum auctor accumsan.
Aliquam in felis sit amet augue.