Důležité – B17

DŮLEŽITÉ – PROSÍME REAGUJTE I VY ,NA LEGISLATIVU V ČESKU!!!

( Sama osobně jsem komunikovala s touto společností – Sama společnost mě upozornila na to, že od nich není problém. Zašlou jakékoli množství komu koli. Dopředu, si ale mám zjistit zda mi bude balíček doručen, protože se jim z některých Zemí vrací zpět – tedy mi doporučili zjistit si zda mi bude do Česka balíček doručen ,a to díky legislativě .)amygdalin ++Společnost – Výrobce Produktu

od 1.7.2013 nejsme schopni s objednávkami lidem pomoci z důvodu nové vyhlášky, absolutně nesmyslné a proti svobodné vůli lidí se léčit či brát preventivně vitaminy – je zákaz pouštět B17 přes českou celnici. Pokud máte zájem podílet se na změně tohoto podivného rozhodnutí, kdy je spousta lidem odmítnuta léčba a prevence, napište na ministerstvo zdravotnictví – jiná cesta není…lidé musí sami ve svém zájmu pomoci tento stav změnit…Rakovina a její léčba pomocí vitamínu B17Rakovina je léčitelná a lze jí předejít, není to nemoc, kterou dostáváme, my si ji sami vytváříme. Neexistuje syntetický lék na tuto nemoc a nikdy ani existovat nebude (procentuální úspěšnost chemoterapie, čili toxických léčiv a radioterapie se za poslední desetiletí nijak výrazně nepohnula vpřed)!
Příběh rakoviny není příběhem o nalezení zázračného léku a léčby rakoviny pro radost a údiv lidí, což je častou marketingovou strategií medicínských korporací. Uvěřit něčemu takovému, by bylo jen dalším projevem naivity o medicínsko-chemickém průmyslu a velkých komerčních zájmech, které ho pohánějí.
Představte si, co by to asi udělalo s farmaceutickým průmyslem, kdyby všichni lidé byli zdraví, nebo by se dokázali vyléčit z rakoviny sami (chemoterapie je multimiliardovym byznysem).
Nevědomost je to, co dělá farmaceutický průmysl tak úspěšným (špinavým) byznysem. Léčí se Lidé z rakoviny sami? Ano, ano … tisíc krát ano! Miliony lidí po celém světě bezpečným a jednoduchým způsobem našli řešení, díky kterému přežili, a to i přes nepříznivé vyhlídkám, které měly, tím, že se přiklonili k pravdě a nastudovali si fakta o své nemoci ao její skutečné léčbě. Zjistěte i Vy což znamená úspěšná léčba rakoviny.
Osvědčené přírodní preventivní prostředky léčby rakoviny nejsou předmětem jejich zájmů, protože nemohou být patentovány.
Protože tyto preventivní prostředky jsou volně dostupné v přírodě čili nepatentovatelné. Poznání jako zvítězit nad rakovinou, bylo známé už před několika desetiletími, ale nebylo a nikdy nemělo být věcí veřejně známou. Pravda je iv současnosti nadále usilovně zamlčování, lži šířené, lidé zastrašován a pronásledován, a to vše s jediným cílem, ochránit nenasytné a vysoce ziskové korporační zájmy.„Vždyť nic není skrytého, co by se neodhalilo, a nic skrytého, co by se neprozradilo. Neboť co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste pošeptali v úkrytech, bude se hlásat ze střech „

Vitamín B17 – Přírodní

Picture Přírodní, velmi účinná alternativní léčba všech typů rakovinových onemocnění
Co je Vitamín B 17 ?
Vitamín B17 byl poprvé objeven v roce 1974 špičkovým lékařem a biochemikem dr. Krebsem, jr. Vitamín B17 je ve vodě rozpustná, v zásadě neškodná látka, označovaná jako přírodní chemoterapeutikum. Je obsažen ve více než 1200 druzích rostlin, z nichž velká část je jedlých. Vitamín B17 je také znám pod jménem laetril (laetrile) či nitrilosid. Každý z těchto názvů však označuje jednu a tutéž látku. Laetril je nehydrolyzovaná, purifikovaná forma amygdalinu.
Tento vitamín je složen ze čtyř molekul vzájemně do sebe pevně propojených. Centrální molekulu tohoto vitamínu tvoří molekula kyanovodíku, stejně jako u vitaminu B12, neboli kyanokobalaminu. Dále je tento vitamín tvořen dvěmi molekulami cukru a benzeovým řetězcem, případně acetonem.
Jak je všeobecně známo, nejvyšší koncentrace vitamínu B17 je obsažena v jádrech pecek běžných druhů ovoce jako jsou meruňky, broskve, švestky, třešně, višně, ryngle, “špendlíky“ a mnoho dalších. Jádra pecek meruněk a broskví obsahují téměř 2% vitamínu B17 ze své celkové hmotnosti. Jedinými druhy ovoce na severní polokouli, které neobsahují žádný vitamin B17, jsou plody citrusů.
Zde je vhodné připomenout, že jeden z nejznámějších lékařů a biochemiků 20. století, dr. Hans Nieper z Německa, v roce 2001 prohlásil, že stávající model působení B17 má vážné nedostatky. Slíbil, že svět bude překvapen, až zveřejní výsledky svých posledních výzkumů věnujících se působení B17 na rakovinové buňky. Bohužel, dr. Nieper zemřel náhle ve věku sedmdesáti let na infarkt (vyskytly se dokonce dohady, že byl záměrně otráven) a výsledky jeho práce nebyly údajně nikdy nalezeny. Informace na těchto stránkách pojednávají o účincích vitamínu B17 a jeho působení v organismu tak, jak byly zkoumány předními vědci před dr. Nieperem.
Další důležitá informace pro pacienty, kteří se rozhodují o alternativní léčbě rakoviny. Bylo jednoznačně prokázáno, že kombinace léčby vitamínem B17 a chemoterapie / radioterapie je velmi účinná.
Dále bylo prokázáno, že není potřeba tolika původně plánovaných vln chemo ci radio a počet těchto vln k dosažení optimálních výsledků se ve většině případů mohl zredukovat na polovinu nebo dokonce na jednu třetinu! Při takové kombinované léčbě také tak často nedochází k velmi nepříjemným vedlejším vlivům chemoterapie, jako jsou silná nevolnost, zvracení, pocit totální vyčerpanosti, bolesti, atd.
Jak působí B17 v organismu
Základem vysoké účinnosti léčby Laetrilem (čistý vitamín B17) je jeho schopnost velmi účinně usmrcovat pouze rakovinové buňky a zdravou tkáň ponechat naprosto nedotčenou a neporušenou. Tento mechanismus je výsledkem vysoce účinného procesu ničení rakovinové tkáně.
Již dlouhá léta se moderní medicína snaží vytvořit umělou chemoterapeutickou látku, která by působila pouze na určitý druh tkáně. Jak se však sami můžeme přesvědčit podle průměrných až mizivých výsledků účinnosti ozařování a moderní chemoterapie, taková látka prozatím nebyla člověkem vytvořena. Paradoxem zůstává skutečnost, že vysoké procento pacientů neumírá na samotnou nemoc, ale následkem zmíněných druhů „léčby“.
Principy zdravé výživy a vývoje našeho organismu nám napovídají, že takovou látku nelze vyrobit umělou cestou. Naše tělo není možné přesvědčit, aby přijalo a pozitivně reagovalo na cizí chemickou látku. Ve výrobě takové látky nás však dávno předstihla sama příroda a o její účinnosti nemůže být pochyb, jak se sami přesvědčíte z následujících řádků.
Mechanismus účinku vitamínu B17 v lidském organismu.
Po užití vitamínu v jeho čisté formě (Laetril) projde tato látka v nezměněné formě žaludkem. Kyseliny přítomné v našem žaludku nemají žádný vliv na případnou změnu chemické struktury tohoto vitamínu.
POZOR! Vitamin B17 z přírodních zdrojů může uvolnit hydrolýzou předem neurčitelné množství volného kyanidu. Z tohoto důvodu je nutné udržovat denní dávku pod hranicí případné toxicity, což je např. 12 meruňkových jader užitých ve čtyřech rozdělených dávkách – 3 jádra každých 8 hodin.
Ve střevech dochází pouze k částečnému rozkladu B17 na kyselinu kyanovodíkovou, mandelonitril, volný benzaldehyd a prunasin. Vysoké procento Laetrilu se dále dostává do krevního oběhu v nezměněné formě. Protirakovinový účinek Laetrilu závisí na dvou důležitých enzymech. Na enzymu rhodanáze, který je obsažen v každé buňce zdravé tkáně, avšak zcela chybí ve zmutované tkáni zhoubných nádorů, a na enzymu beta-glukosidáze, jež je ve vysoce koncentrovaném množství přítomen přímo v rakovinovém nádoru. Zdravá tkáň neobsahuje téměř žádný enzym beta-glucosidáza, tedy přesněji 500 až 1000 x méně než tkáň rakovinová.

Věnujte, prosím, maximální pozornost následujícím větám.

Kyanid obsažený v čistém B17 je automaticky uvolněn přímo v oblasti samotného nádoru vlivem enzymu beta-glukosidázy, který je v nádorových buňkách obsažen. Volné molekuly kyanidu okamžitě usmrtí buňky samotného nádoru. Jakékoliv molekuly kyanidu, které se dostanou mimo nádor, jsou kompletně neutralizované enzymem rhodanáza na nejedovatou látku zvanou thiokyanát. Jak již bylo uvedeno, enzym rhodanáza je přítomen ve všech buňkách zdravé tkáně, ale není přítomen ve zmutované tkáni rakovinových nádorů. Rakovinové buňky tedy nemají žádnou obranu proti smrticímu efektu kyanidu.

To však zdaleka není jediný způsob destrukce rakovinového nádoru vitamínem B17. Jak již bylo řečeno, nejvyšší koncentrace enzymu beta-glukosidáza, který je schopen uvolnit kyanid z molekul Laetrilu, je přímo v rakovinové tkáni. Prunasin (monoglykosid mandelonitrilu) se ve vysoké koncentraci dostává přímo do centra vlastního nádoru. Zde také dochází vlivem zmíněného enzymu beta-glukosidázy k uvolnění kyanidu, benzaldehydu a jedné molekuly glukózy. V tomto okamžiku se volný kyanid a benzaldehyd automaticky spojí a vytvoří novou látku. Tato látka je jed, toxičtější více než stokrát v porovnání s každou výchozí složkou zvlášť. To znamená, že tento jed je mnohonásobně toxičtější než samotný kyanid nebo benzaldehyd. Kombinace kyanidu s benzaldehydem je jednou z nejjedovatějších látek známých člověku. V těle neexistuje rakovinová buňka, která by odolala smrtícímu efektu takových rozměrů. Tato chemická reakce tedy s konečnou platností znamená definitivní konec každé zhoubné buňky.
Namísto vypadávání vlasů, nesnesitelných bolestí a pocitu silné nevolnosti, tak jak je to běžné při léčbě moderní chemoterapií a radioterapií, jsou jedinými vedlejšími účinky léčby vitaminem B17 ústup bolesti, zvýšená chuť k jídlu, přibývání na váze a zvyšující se celkový pocit pohody.

Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

one × five =